Koła zainteresowań

KOŁA ZAINTERESOWAŃ będą otwierane w zależności od zainteresowania uczniów. W trakcie rekrutacji przeprowadzamy wywiad odnośnie zainteresowań ucznia, to daje nam pierwszy sygnał, w jakich obszarach sytuuje się jego zainteresowanie.


 

KOŁO Językowe


KOŁO HumanistyczneKLUB SPORTOWY

PRACOWNIE RZEMIOSŁA

- Stolarnia

- Ceramiki


PRACOWNIE ARTYSTYCZNE

- Malarstwa

- Grafiki

- Rzeźby