kolegium


FUNDATOR -  Marek Sołek

KOORDYNATOR - Beata Iwanow

DYREKTOR - Katarzyna Malina Gajewska

SEKRETARIAT - Joanna Makijenko

WYCHOWAWCA KL 8 -Krzysztof Brożyna

WYCHOWAWCA KL 9 - Maciej Lebdowicz

WYCHOWAWCA KL 10 - Jakub Zając

WYCHOWAWCA KL 11 - Katarzyna Malina Gajewska

Język polski - Jakub Zając

Język angielski - Natalia Orszulik

Język niemiecki - Ewa Krawczyk

Matematyka - Katarzyna Malina -Gajewska

Chemia -  Elżbieta Słomska

Biologia - Justyna Spychała

Historia + WOS-  Karolina Kulbicka

Geografia - Katarzyna Skiba

Fizyka   – Elwira  Borawska-Hnatio 

Teatr - Magdalena Smoławska

Rzemiosło - Monika Wasilewska- Zabiciel

Rhythm & Music - Bernadetta Borodziuk

Muzyka -   Paulina Oseńko/ Tomasz Przetacznik

Plastyka - Grażyna Skalniak

Podstawy przedsiębiorczości - Piotr Szymański

Edukacja dla bezpieczeństwa -  Krzysztof Miąsik

Technika - Bogdan Boba

Stolarnia -Bogdan Boba

Ceramika - Bogdan Boba/Monika Wasiłowska-Zabiciel

Gimnastyka, gry sportowe - Krzysztof Brożyna

Ogrodnictwo - Beata Smoławska