W roku szkolnym 2017/18  otwieramy nowy kierunek         "Open Mind"

prowadzony w języku angielskim,

dedykowany dla klas licealnych 9-12 

Jest to 4-5 godzin tygodniowo, prowadzonych przez specjalistów w dziedzinach :


Komunikacji i biznesu, 

Filmu i najnowszych wydarzeń nauki i kultury, 

Metody treningu psychologicznego typu mindfulness.

Panel prowadzony w cyklach przez różnych, wymieniających się co pewien czas specjalistów różnych dziedzin.


Program tych zajęć prowadzony przez 3 lata liceum, ma przygotować młode osoby do zrozumienia zasad relacji społecznych. Opanowanie pracy w teamie. Oraz do znacznego zwiększenia swoich potencjalnych możliwości poprzez bezpośrednią pracę nad sobą. Program przygotowuje do zarządzania małymi jednostkami organizacyjnymi, własną firmą czy tez własnymi projektami w dziedzinie szeroko pojętej działalności gospodarczej, mediów i komunikacji, oraz doskonałego opanowania języka angielskiego. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez native speakerów lub wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

Program jest nieobowiązkowy, przygotowany dla uczniów klas 9 -12.

Podstawowym warunkiem jest dobra znajomość języka angielskiego.

Zajęcia nie kolidują z programem podstawowym. Program tych zajęć w żadnym stopniu nie jest powiązany ściśle z ministerialną podstawą programową obowiązującą w szkołach. 

Ten dodatkowy panel zajęć jest dodatkowo płatny.

Dla osób zainteresowanych podajemy szczegóły na spotkaniach informacyjnych oraz  podczas rozmów rekrutacyjnych.


Program Podstawowy

Formuła liceum którą zamierzamy realizować bardziej przypomina studia akademickie w swojej metodzie i sposobie pracy z uczniem. Nie jest to, ani przechowalnia dla osób, którym się nie chce , ani dla tych którzy chcą zdać egzamin maturalny z jak najwyższą notą.

Tworzymy Liceum zasadniczo o profilu humanistycznym. Z rozszerzonym programem języka angielskiego i języka polskiego.

Jednak dla osób, które zamierzają rozwijać swoje pasje naukowe zapewniamy indywidualne prowadzenie w kołach naukowych dysponujących pracowniami i laboratoriami.

1 .Przedmioty ścisłe prowadzone w sposób zbliżony do pracowni akademickich,

Nowatorskie metody prowadzenia matematyki

Laboratorium Biologiczno /chemiczne od roku 2018/19

2. Program zawiera szerokie spektrum zajęć artystycznych na poziomie szkół artystycznych:

Pracownie plastyczne: malarstwa, rysunku, rzeźby, ceramiki, metaloplastyki. stolarnia, Pracownia rzemiosł miękkich

Pracownia Muzyczna :  4 pracownie muzyczne - obecnie uczymy gry na pianinie, skrzypcach, gitarze klasycznej, elektrycznej, perkusji,trąbce, akordeonie.

Prowadzone są zajęcia śpiewu.

Teatr : zajęcia aktorskie.

3 . Sport i sztuki ruchu tworzą jeden z podstawowych obszarów kształcenia [ codzienne zajęcia; tańca, capoeiry, gimnastyki klasycznej z elementami akrobatyki, lekkiej atletyki [ grecki pięciobój klasyczny], gier sportowych - siatkówki, koszykówki, piłki nożnej,  gimnastyka Bothmera, the art of ballance, elementy sztuki cyrkowej.

zasadnicze założenie programowe przewiduje codziennie minimum 1 godzinę zajęć artystycznych i rzemieślniczych, 1 godzinę sportu, poza programem ściśle naukowym, oraz humanistycznym.