Profil Rozwojowy

  Uczniowie 10 klasy na różne sposoby stają się współczesnym odpowiednikiem średniowiecznych książąt lub rycerzy. Do swojego zachowania włączają wiele szczegółowo opracowanych rytuałów; ich ubiór staje się ich zbroją. W zależno- ści od mody, ubiór może ją niemal dosłownie naśladować, np. dzięki tendencji do noszenia strojów ze skóry, łańcuchów, agrafek, kolczyków, insygniów, hełmów motocyklowych, ciężkich butów, strojów wielowarstwowych. Wojownikom tym nie jest jednak dane zapoznać się z rycerskim rzemiosłem. Często czują się uwię- zieni w swym własnym życiu wewnętrznym, co przynosi pęd do wyzwolenia się. Trzeba wytrzymać dojmujący ból i znosić powoli gojące się rany. Ubranie jest nie tylko ochronną zbroją, lecz kamuflażem, przebraniem, maską. U młodych ludzi występuje podwyższona świadomość, pewnego rodzaju podwójne postrzeganie, w tym sensie, że nastolatek zdaje sobie sprawę z tego, co robi, jak to wygląda i jak przejrzyste jest jego przebranie.


Nieprzekraczalną przepaść między pozorem i rzeczywistością często przeżywają jako coś naprawdę tragicznego. W tym wieku występuje duża skłonność do samobójstwa i innych, lżejszych w skutkach aktów autodestrukcji. Młodzi ludzie szukają grup, w których mogą się ukryć wśród ludzi myślących w ten sam sposób, mówiących tym samym językiem, posługujących się taką samą ironią, rozumiejących się nawzajem. O ile 9 klasa była ciągle jeszcze rozświetlana blaskiem pozostałym po okresie, w którym nauczyciel klasowy prowadził klasę, to w 10 klasie światło to zanika całkowicie. Jest to jeden z najbardziej decydujących momentów w całym procesie stawania się dorosłym człowiekiem. Pojawiła się indywidualność, której teraz grozi poważne niebezpieczeństwo rozproszenia się. Bardzo silna jest pokusa ucieczki w wewnętrzną lub zewnętrzną emigrację, ucieczki od świata pełnego wyzwań, pokusa kurczowego trzymania się tego, co w dzieciństwie dawało pewność, chronienia się przed światłem dnia.

Dwie potężne, nowe siły jeszcze dodatkowo powiększają wewnętrzną niepew- ność: jedna to siła rozkwitającej seksualności, a druga to siła fizyczna. One obie jako tendencje były obecne już od dłuższego czasu (u niektórych od 7 klasy). Ale teraz, w 10 klasie większość uczniów doszła do pewnego rodzaju najniższego punktu w swym ogólnym rozwoju. Psychologia antropozoficzna zwraca uwagę na ważne doświadczenie, tzw. rubikon, przychodzące w 9/10 roku życia dziecka. W programie nauczania uwzględnia się je w bardzo różnorodny sposób. Kolejne znaczące wyzwanie o charakterze rubikonu przychodzi w 16/17 roku życia, w 10 klasie. W swoim rozwoju wewnętrznym uczniowie konfrontują się wtedy z doniosłym doświadczeniem progowym. Ci, którzy szczęśliwie poradzą sobie z przejściem przez próg, posuwają się o wielki krok naprzód w procesie indywiduacji. Ci, którym się to nie uda, mogą stać się ofiarami swoich własnych nieprzetransformowanych sił duszy. Wiele zachowań u ludzi dorosłych, które uważamy za antyspołeczne i niedojrzałe, stanowi odzwierciedlenie tych nieprzetransformowanych sił okresu dojrzewania, nadal działających w życiu dorosłym, często w sposób patologiczny. U mężczyzn, ogólnie rzecz biorac, przejawia się to w zachowaniach stwarzajaących zagrożenia zewnętrzne, w użyciu siły. U kobiet często przejawia się w popadaniu w zależność i wyrzeczenia, a nawet w autodestrukcji. Różnice wynikające z płci są często znaczace.

Pytanie szesnastolatka brzmi: „Kim jestem?”. Człowiek znajdzie na nie odpowiedź, jeśli odkryje, że to, kim jest, nie jest zdeterminowane wyłącznie przez to, co odziedziczył, i przez to, co do tej pory wydarzyło się w jego życiu, lecz także przez coś, co ma związek z  n i m  s a m y m . Uczeń 10 klasy zaczyna badać nowe terytorium, używając nowych sił sądzenia, które może rozwinąć w ciągu tego roku.

więcej...

Cele i Metody

Uczniowie powinni zacząć:
• myśleć obiektywnie i klarownie; umieć wyciągać wnioski, posługując się logiką

i myśleniem przyczynowym; potrafić tworzyć zdroworozsądkowe sądy i formułować pojecia;


  • rozpoznawać prawa przyrody, stosując logiczne myślenie; umieć zastosować narzędzia pojęciowe w sytuacjach praktycznych;
  • rozumieć, jak dochodzi do powstawania złożonych procesów, dzięki badaniu ich genezy i podstawowych zasad;
  • pracować dokładnie i umieć – stosując to, czego się nauczyli – odpowiadać na praktyczne potrzeby ludzi z ich otoczenia;
  • ponosić coraz większą odpowiedzialność za swoją pracę i zachowanie; umieć dokonywać wyborów i postępować zgodnie z nimi, kierując się przy tym własnym zrozumieniem; formułować własne opinie i potrafić je wyjaśnić i umotywować.Program

Podstawa programowa

Realizujemy podstawę programową obowiązującą wszystkie placówki edukacyjne poziomu gimnazjalnego.

Rozszerzony poziom języka angielskiego -  

Przedmioty Artystyczne i Rzemiosło

codziennie godzina sztuki lub rzemiosła : Rysunek, malarstwo, rzeźba w glinie -pracownia ceramiki, 

-Pracownia Stolarska

Sport: codziennie 1- 1,5 godziny sportu: gimnastyka Bothmera i gimn klasyczna, siatkówka, koszykówka,  ćwiczenia na batucie. Ćwiczenia korygujące wady postawy i kręgosłupa.

Edukacja ekologiczna:

prace w ogrodzie i pasiece.

Program zajęć poz programem podstawowym:

koła naukowe tworzone w zależności od obieranego kierunku studiów.

realizacja przedstawień teatralnych.

wizyty na planie filmowym.


Projekty:

Grupa ma do wyboru realizację jednego lub dwóch projektów w skali roku, w zależności od konkretnego wyboru ze szkolnej bazy projektów.