Profil Rozwojowy

Uczeń 9 klasy (15 lat) dochodzi w rozwoju do takiego momentu, w którym jego wewnętrzne zycie uczuciowe, poszukując niezależności, może przyjmować ekstre- malne formy. Steiner, opisując kiedyś życie uczuciowe piętnastolatka, powiedział, ze czuje się on, jakby był „wypluty ze świata duchowego”. Jest to stan, w którym człowiek radykalnie dystansuje się nie tylko od poczucia, że żyje w bezpiecznym i pewnym świecie (jakie daje mu zarówno rodzina, jak i dziecięca niewinność ale także od tego, czego się dotąd nauczył. W sensie wewnętrznym musi ponownie nauczyć się chodzić, mówić i myśleć.

Myślenie, uczucie i wola czesto są ze sobą w zupełnej sprzeczności. Moze się to przejawiać w wielkiej klarowności przytaczanych argumentów intelektualnych i całkowitej niezdolności do podjecia działań bedacych konsekwencją przedstawia- nych idei; w gwałtownym domaganiu się swojej emocjonalnej niezalezności (Nie mów mi, co mam robić, myśleć lub odczuwać!) przy niemal dziecinnej checi opar- cia się na dorosłym i potrzebie emocjonalnego komfortu.

Z drugiej strony, młodzi ludzie przejawiają silną wolę zaangazowania się w zycie, która potrzebuje równie silnych, nadajacych jej kierunek ideałów. Uczeń 9 klasy poszukuje i potrzebuje klarownych wyjaśnień, pełnego sympatii zrozumienia ze strony dorosłych ze swojego otoczenia i dużej dozy serdecznego humoru, który niczym balsam łagodzi sprzeczności występujace w życiu i sprawia, ze stają się one bardziej znośne. Sytuację ucznia rozpoczynajacego szkołę średnią mozemy ujać nastepujaco:

 • budzenie się ostrej logiki i potencjału myślowego, które wymagają zdystansowania się od siebie samego i innych ludzi;
 • poszukiwanie równowagi miedzy intelektem, emocjami i wolą kierowaną przez popedy;
 • doświadczanie wyłaniania się wyzszego ideału człowieczeństwa;
 • poszukiwanie nowej harmonii ze światem, ale takiej, jakiej nie powinno się zdobywać kosztem utraty nowo odkrytej i ciagle jeszcze tymczasowej tozsamości i osobistej wolności.
więcej...

Cele i metody

Po ukończeniu 9 klasy uczniowie powinni :

 • sami z siebie interesować się otaczającym ich światem; samodzielnie zdobywać wiedzę o tym, co ich interesuje, zbierając informacje i fakty;
 • wykazywać się umiejętnością uporządkowanego myślenia, potrafić wyciągać wnioski logiczne i przyczynowo skutkowe; przechodzić od sądu opartego na uczuciu (kl 8) do sądu opartego na obserwacji i zrozumieniu;stosować procesy analityczne do łańcucha zjawisk i odkrywać zasady leżące u ich podłoża;
 • umieć przetwarzać idee w ideał, a ideał w praktyczne działanie, oraz przechodzić od odkrywania (klasy 7 i 8) do twórczego działania i wynalazczości; aktywnie angażować się w realizowanie ideałów;
 • doceniać technologię jako element „piatego królestwa” – królestwa kultury, stworzonego przez człowieka; odkrywać w technologii, że myśl staje się w świecie rzeczywistością;
 • w wielu róznych obszarach zycia, w szczególności w sztuce, rozumieć procesy przechodzenia miedzy biegunowościami;
 • rozumieć, ze sztuka i nauka odzwierciedlają historyczne zmiany w świadomości kulturowej oraz że artyści i naukowcy mają własne spojrzenie na świat, które wyrazają w swoich dziełach;
 • uczyć się pracować i umieć uczyć się przez pracę; zdobywać bezpośrednie doświadczenie w tylu dziedzinach praktycznego życia, ile tylko jest możliwe;
 • potrafić pracować w zespole i wspólnie rozwiazywać problemy.

Program

Podstawa programowa

Realizujemy podstawę programową obowiązującą wszystkie placówki edukacyjne poziomu gimnazjalnego.

Rozszerzony poziom języka angielskiego - codziennie 1 godzina języka. Native speaker 1 raz w tygodniu


Przedmioty Artystyczne i Rzemiosło

codziennie godzina sztuki lub rzemiosła : Rysunek, malarstwo, stolarnia, rzeźba w glinie -pracownia ceramiki,

Sport: codziennie 1- 1,5 godziny sportu: gimnastyka Bothmera i gimn klasyczna, siatkówka, koszykówka, 

Edukacja ekologiczna:

prace w ogrodzie i pasiece.

Program zajęć poz programem podstawowym:

koła naukowe tworzone w zależności od zainteresowań uczniów.

Pracownia stolarska

Pracownia ceramiki

Film i teatr. - realizacja filmów wg własnych scenariuszy, zajęcia aktorskie, realizacja przedstawień teatralnych

Zespół muzyczny.

Projekty:

Grupa ma do wyboru realizację jednego lub dwóch projektów w skali roku, w zależności od konkretnego wyboru ze szkolnej bazy projektów.