nauczyciele

„Nauczyciel powinien być człowiekiem inicjatywy w sprawach wielkiej i małej wagi.
Nauczyciel powinien być człowiekiem, który interesuje się wszystkim, co dotyczy świata i człowieka.
Nauczyciel powinien być człowiekiem, który nie zawiera kompromisu z tym, co niepwrawdziwe.
Nauczycielowi nie wolno stać się kimś wewnętrznie wyschniętym i skwaszonym“. R.Steiner


PRZENIKAJ SIĘ SIŁĄ FANTAZJI, MIEJ ODWAGĘ DO PRAWDY, OSTRZ SWOJE POCZUCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI