01. 2015 - 06. 2019

Co miesięczny Warsztat Gimnastyki Bothmera w cyklu 4 letnich Studiów.

 

II OGÓLNOP0LSKA KONFERENCJA MICHAELOWA KRAKÓW 25-27 IX 2015

http://zspwp.pl/strona/ii_ogolnop0lska_konferencja...16-18 PAŹDZIERNIKA 2015 "Indywidualność dziecka jako wyzwanie pedagogiczne. Psychologiczno- rozwojowa fenomenologia z wieloma praktycznymi wskazówkami" - Kongres z udziałem Henninga Kohlera-


https://kongressalutaris.wordpress.com/


 
 

Program:

27.06. - 29.06 Rysowanie form -Sławka Habdank Wojewódzka

28.06 - Modelowanie organiczne w glinie - Zbyszek Cegłowski

30.06. - 04.07 Międzynarodowy warsztat gimnastyki Bothmera - Goran Petersen, Ralph Gustafsson, Marek Sołek

14.07 - 24.07 Wprowadzenie w metodykę nauczania w klasach 1-3.

Sierpień - wyjazd nauczycieli na praktyki do niemieckich szkół steinerowskich.