STUDIA PEDAGOGIKI WALDORFSKIEJ Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

"Najważniejszą rzeczą jest stworzenie edukacji, dzięki której ludzie ponownie nauczą się ze sobą żyć." Rudolf Steiner

Sztuka wychowania

Sztuka Wychowania [ Erziehungskunst] to pojęcie którego używa Rudolf Steiner w miejsce pedagogiki, nauki o wychowaniu.

Różni się ona zarówno celem jak i metodyką , niejednokrotnie stając na przeciwnym biegunie w opozycji do stosowanych celów i metod pedagogiki systemowej.

Jednak sztuka ta święci coraz większe sukcesy na świecie, czego ewidentnym przykładem jest Finlandia, której państwowy system szkolnictwa jest oparty na zdobyczach sztuki wychowania Rudolfa Steinera.

Program

Program obejmuje podstawowe zajęcia praktyczne: plastyczne, rzemieślnicze , muzyczne, rytmiczne, gimnastyczne i ruchowe.

Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia pedagogiki waldorfskiej.

Dokładne omówienie przebiegu nauczania i prowadzenia klas 1-3 oraz w zarysie  klas4-8.[ w późniejszym czasie również klas 10-12 liceum].

Całościowe przedstawienie wszystkich podstawowych aspektów pedagogiki waldorfskiej.

Oraz seminarium z podstawowych dzieł Rudolfa Steinera.

W samym centrum studiów usytuowane są seminaria i wykłady z antropologii antropozoficznej, w oparciu o wykłady pedagogiczne i dzieła Rudolfa Steinera.


Studia 

Każdy absolwent otrzymuje dyplom  edukacji wczesnoszkolnej.

Studia trwają 4 semestry. Zjazdy odbywają się 1 raz w miesiącu sobota-niedziela w semestrze wiosennym i jesiennym oraz  2 zjazdy letnie lipiec i sierpień po 10 dni. W sumie 400 godzin.od 25 lutego 2017 do stycznia 2018
Studia przygotowują do objęcia funkcji nauczyciela klasowego i podjęcia nauczania w szkole waldorfskiej szczególnie w klasach 1- 4. 

W zarysie zapoznają z nauczaniem w klasach 5-8 i całokształtem pedagogiki waldorfskiej. 

Organizacja 

Zajęcia odbywają się w Wolnej Szkole Waldorfskiej w Krakowie na ul Zawiłej 4. 

Tel do organizatora : 605580607 pon-piąt. godz 9.oo-15.oo

Cena za całe studia 6000 zł.[ płatne miesięcznie 500 zł lub za każdy semestr 1500 zł.

Ilość miejsc na roku ograniczona