ogólne informacje

Podyplomowe Studia Pedagogiki Waldorfskiej
Pedagogika Waldorfska –  Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolnaAdresaci studiów:
Studia przeznaczone są dla wychowawców, pedagogów, osób posiadających wykształcenie wyższe magisterskie lub zawodowe z kwalifikacjami pedagogicznymi, absolwentów studiów licencjackich i magisterskich.
Cel studiów:
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego wykonywania zawodu nauczyciela. Studia przygotowują do realizacji zadań w szkole podstawowej i w przedszkolu. Mają profil poznawczo-kompetencyjny, oparty  na dwóch blokach zajęć: są to teoretyczne podstawy edukacji małego  i młodszego dziecka oraz zajęcia warsztatowe i praktyczne. Studia przygotowują do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  zarówno w publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych na I etapie kształcenia, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego jak również w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach podstawowych niepublicznych, prowadzonych przez inne osoby prawne lub osoby fizyczne.Profil absolwenta:
Świadectwo stanowi dowód poświadczający nabycie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach 1-3, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz.131) w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.  

Sztuka Wychowania,  będąca podstawą funkcjonowania każdej szkoły waldorfskiej, której koncepcję stworzył Rudolf Steiner,  
wymaga szczególnego przygotowania nauczycieli.
Szkoła waldorfska jest koncepcją holistyczną, w której wszechstronnie wykształcony nauczyciel jest jednym z podstawowych filarów.
Kształcenie nauczyciela, który ma zamiar podjąć pracę w takiej szkole musi zostać przeprowadzone w kilku wymiarach,
stanowiących  nieodzowne elementy organizmu takiej szkoły.
Przedmioty nauczania tworzą spójną przestrzeń edukacyjną. Są to zarówno przedmioty kognitywne jak i artystyczne oraz ruchowe.
Wszystkie elementy edukacji  powinny wypływać z tego źródła, z którego rodzi się twórczość artystyczna, czyli twórcza wyobraźnia, umiejętność improwizacji, lekkość działania,oraz niezwykle istotny, entuzjazm.Element kompetencji społecznych wysuwa się w dzisiejszym świecie na czołowe miejsce, nawet przed pozostałymi umiejętnościami zdobywanymi w ramach edukacji. Mimo tego, wykształcenie nauczyciela rzadko zawiera choćby tylko najmniejsze elementy, które dają narzędzia do konkretnej pracy nad sobą w tym zakresie. Praca nad sobą oraz aspekty umiejętności pracy w zespole, jak i sposoby kształtowania zespołu - team building, to element , którego we współczesnym kształceniu nauczyciela nie powinno zabraknąć.Zakres jednorocznych - 4 semestralnych studiów obejmuje min:Ćwiczenia: Rhythm &music, ćwiczenia improwizacji,teatr , Gimnastyka Bothmera, Ćwiczenia ruchowe i rytmiczne,Eurytmia, muzyka- gra na flecie, modelowanie w glinie- ceramika,malowanie, rysunek form, praca z wełną  i filcowanie.
Antropologia antropozoficzna, - Budowa człowieka. 7 letnie okresy rozwojowe. 12 zmysłów,. 4 temperamenty . 7 inteligencji.
Budowa lekcji . Plan lekcji w kl 1-3
Metodyka i plan nauczania w przedszkolu oraz w szkole waldorfskiej w klasach 1-3
Część rytmiczna oraz Znaczenie rytmu w małych jednostkach lekcyjnych oraz w obiegu rocznym. [ święta i cykle roczne]
Praca nad sobą, Praca z biografią, podstawowe ćwiczenia dla nauczycieli.
Metoda nauczania j. polskiego, matematyki, geografii, przyrody, historii- w kl 4-8
Metoda nauczania języków oraz muzyki. Metoda nauczania plastyki
Metoda pracy z literaturą dziecięcą i baśnią.   Obserwacja dziecka i omawianie na kolegium.Seminarium dyplomowe
Praktyki w szkole waldorfskiej.