cele

„Dziecko przyjąć w głębokim szacunku, wychować w miłości i pozwolić mu odejść wolnym.”

Szkoła Podstawowa
Aby przebudzić dzieci do ich własnej indywidualności i rozwijać ich wyższe zdolności myślenia , uczucia i woli, tworząc prawdziwie ludzki świat poprzez edukację, która jest żywym źródłem przemian społecznych.
Sztuka wychowania wychodzi poza treści nauczania,
uwalniając ludzką indywidualność, poprzez budzenie twórczych procesów, umiejętność słuchania siebie, rozwijanie kreatywnej wyobraźni i wrażliwości na otoczenie.

Przyświeca nam zasada, aby towarzyszyć młodemu człowiekowi na jego drodze, tak aby dopomóc mu w rozwoju, bez lęku - do wolności.

Zamiast ocen i oceniania- rozpalamy entuzjazm i zdolność inicjatywy
Zamiast testów i ciągłych sprawdzianów - rozbudzamy wyobraźnię twórczą
Zamiast rywalizacji i wyścigu - kształtujemy umiejętność współpracy i zainteresowania otoczeniem .
Zamiast dostosowania do szablonów/ testów/ - rozbudzamy twórczą wyobraźnię

Poprzez artystyczne /obrazowe przekazywanie wiedzy uelastyczniamy myślenie w ramach nauczania przedmiotów ścisłych
Kształtujemy sferę uczuciową poprzez sztukę i artystyczne rzemiosło
Elastyczności i sprawności wolicjonalnej uczymy - poprzez różnorodną aktywność ruchową. Zdolności społeczne rozwijajmy poprzez realizację wspólnych projektów.

Każdemu procesowi towarzyszy baczenie na równoważenie zdolności i skłonności uczniów pomiędzy światem własnego wnętrza a otaczającą go społecznością uczniów i nauczycieli.

W naszej szkole równowaga odgrywa kluczową rolę. Ma ona również swój wyraz w kompozycji planu zajęć, który skomponowany jest z przedmiotów ścisłych dzięki którym rozwijane są zdolności intelektualne i kognitywne. Jednak przedmioty artystyczne oraz rzemieślnicze i sportowe jak i praktyczne są postawione na równi ze ścisłymi. Przez to praktycznie staramy się rozwijać całego człowieka.

w ostatnich latach badania nad pracą mózgu dowiodły zadziwiających zależności pomiędzy sprawnością motoryczną i funkcjonowaniem oraz rozwojem mózgu. Okazuje się że inteligencja i praca mózgu zależy w ogromnej mierze od inteligencji ciała.
Działania artystyczne i sportowe oraz praktyczne, nie są w naszej szkole traktowane jako dodatkowe. Wręcz przeciwnie są najistotniejszą częścią naszej metody wychowania i nauczania prowadzącej do pojmowania i rozumienia świata.

Poprzez działanie które obejmuje całego człowieka a nie tylko abstrakcyjne myślenie, uczeń bezpośrednio doświadcza rzeczywistości i nawiązuje z nią żywy kontakt

.


"W pojedynczej jednostce manifestuje się w skoncentrowanej formie to, co cała ludzkość przeszła w toku swojego historycznego rozwoju.
Jedynie z żywej dydaktyki może wyłonić się to, co dziecko powinno przyjmować w swoje serce, w swoje uczucia, w swój intelekt."
R.Steiner