CZESNE

 Rok 2021/22

Klasa   ZERO   czesne 650 zł/mc                 jednorazowe  wpisowe 500 zł

[dzieci które kończą 6 lat w roku 2018] 


Klasy 1 - 8 czesne 850 zł/mc                         jednorazowe  wpisowe 1000 zł.

Liceum  czesne 850 zł/mc                               jednorazowe wpisowe 1000 zł

[ dla absolwentów naszej szkoły podstawowej wpisowe wynosi 50%=500 zł ]


Zasady ogólne regulowania opłat czesnego dla rodzin :

1 dziecko – 850 zł

2-gie dziecko – 650 zł

3-cie dziecko –500 zł 

każde kolejne dziecko – 500 zł


Czesne płatne jest przez 12 miesięcy w roku.

Możliwość uzyskania stypendium. 

 .