Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur pharetra dapibus pharetra. Donec interdum eros eu turpis pharetra et hendrerit est ornare. Etiam eu nulla sapien. Nullam ultricies posuere nunc, eget mollis nulla malesuada quis.

Klasa 7 (wiek 12–13 lat)

Profil rozwojowy

W 7 klasie dzieci osiagają wiek 13 lat i stają się nastolatkami. Tę fazę zycia cha-rakteryzują dwa podstawowe gesty: aktywność na zewnatrz oraz dynamiczne przemiany zachodzace wewnatrz, w psychice. Wielka cheć poznania zjawisk świata – doświadczania ich i uczenia się o nich – miesza się z budzacą się zdolno- ścią do refleksji i pierwszymi impulsami do refleksji nad samym sobą. Wśród tych wynurzajacych się sił coraz wyraźniej manifestują się zmiany fizyczne przynoszace tozsamość płciową i zdolności seksualne. Zmiany fizyczne mają tendencję do wyprzedzania, do pewnego stopnia, rozwoju psychicznego. Młody człowiek moze odczuwać tesknotę do niezalezności i samotności, a jednocześnie pewną obawę, wrazliwość emocjonalną i zazenowanie. Sporadyczne wybuchy energii i wielka cheć rozszerzania swoich horyzontów w świecie wystepują na przemian z okresami letargicznej ociezałości i przytłumionej introspekcji.

Ogólnie rzecz biorac, wystepują znaczace róznice w sposobie, w jaki dziewczeta i chłopcy stają wobec wyzwań charakterystycznych dla tego wieku i jak dają sobie z nimi radę. Zawarte w programie nauczania tematy, które odzwierciedlają odkry- wanie świata przez uczniów (ruch skierowany na zewnatrz) oraz ich wewnetrzną podróż, to m.in. wielkie podróże odkrywajace świat (historia), tryby i style (jezyk ojczysty), spalanie (chemia), mechanika (fizyka) oraz zdrowie, odżywianie i higiena (stanowiace takze jeden z cykli lekcji głównej).

więcej...

Cele

Nauczyciele powinni otwierać przed nastolatkami nowe horyzonty, zwłaszcza kierujac ich uwagę na świat. Powinni zachecać uczniów do podejmowania inicja- tywy i doceniania wartości idei o charakterze abstrakcyjnym i logicznym. Powinni też zachecać uczniów do stawiania pod znakiem zapytania stanowisk i załozeń, które poprzednio ich podopieczni akceptowali na zasadzie autorytetu, oraz pokazywać im, jak mogą formułować swoje własne punkty widzenia, a jednocześnie akceptować, ze inni mogą inaczej postrzegać świat. Nauczyciel powinien coraz intensywniej apelować do ich indywidualnej zdolności sadzenia i prowadzić ich stopniowo do ćwiczenia się w ponoszeniu odpowiedzialności społecznej w obrebie własnej klasy. W tym wieku ważne jest, aby klasa doświadczyła siebie zarówno jako obywateli świata, jak i jako odrebne jednostki, na których spoczywa odpowiedzialność społeczna.

więcej...

Podstawa programowa

Realizujemy podstawę programową obowiązującą wszystkie placówki edukacyjne poziomu gimnazjalnego.

Rozszerzony poziom języka angielskiego -

Przedmioty Artystyczne i Rzemiosło

codziennie godzina sztuki lub rzemiosła : Rysunek, malarstwo, stolarnia, rzeźba w glinie -pracownia ceramiki, 

4 Pracownie muzyczne: Gitara, trąbka, pianino, perkusja[ zajęcia dodatkowe wybierane indywidualnie]

Sport: codziennie 60 min. sportu: gimnastyka Bothmera i gimn klasyczna, siatkówka, koszykówka, piłka nożna,  ćwiczenia na batucie. 

Edukacja ekologiczna:

prace w ogrodzie i zaznajomienie z pracą w pasiece.

Program zajęć poz programem podstawowym:

koła naukowe tworzone w zależności od zainteresowań uczniów.

Pracownia Stolarska

Pracownia ceramiczna

więcej...

Klasa 8 (wiek 13–14 lat) 

Profil rozwojowy

Klasa 8, w której uczniowie obchodzą 14 urodziny, to ostatni rok nauczania przez nauczyciela klasowego[ w  szkolnictwie niemieckim]. Historycznie rzecz biorąc, kiedyś wielu uczniów opuszczało szkołę w tym wieku i podejmowało naukę zawodu w handlu lub rzemiośle. Dlatego 8 klasa postrzegana była jako swoiste domkniecie lat nauki. Powstanie szkół średnich i przesuwanie się granicy wieku obowiazkowej nauki – coraz wyżej podnoszonej w całej Europie w ciagu ostatnich 50 lat – sprawiło, ze czternastolatki nie opuszczają już szkoły. Jednak 8 klasa nadal stanowi pewnego rodzaju zwieńczenie procesu tworzenia całościowego obrazu świata i miejsca ludzkości w świecie.

Majac 14 lat, uczniowie są już w trakcie dojrzewania; zmiany cielesne i psy- chiczne są już w toku, tak że mówiac ogólnie, młoda osoba wydaje się bardziej krzepka, a wrażliwość, którą miała w dwu poprzednich latach, nieco się zmniejsza. Nastepuje wyraźny wzrost wzwyż i rozwój seksualny, przynoszacy mutację głosu u chłopców i miesiaczkę u dziewczat. Dla czternastolatków świat idei zaczyna nabierać znaczenia, ich zdolność krytykowania wyraźnie się wyostrza, a część akceptowanej struktury – np. poszczególne zasady – jest przez nich podawana w wątpliwość i badana. Przeciwwagą dla tego krytycznego nastawienia jest pojawiająca się u dzieci strona rozumowa lub racjonalna.

Wyłanianie się niezależnego życia uczuciowego wchodzi w fazę „porodu i na- rodzin”, a zawirowania emocjonalne, które mogą towarzyszyć tym narodzinom, stanowią poważne wyzwanie dla rodziców i nauczycieli. Jak towarzyszyć tym narodzinom lub początkowi wyzwalania się zindywidualizowanego i niezależnego życia wewnętrznego (życia myślowego, uczuciowego oraz wolitywnego), nie dając się ani przygnieść, ani zalać falami emocji, a jednocześnie umieć rozpoznać, że kryzys ten jest częścią procesu rozwojowego?

Podczas gdy dziewczęta mogą poświęcać wiele czasu i energii na rozmowy i dzielenie się swoimi przeżyciami, w małych, zżytych ze sobą grupach, opowia- dając sobie o społecznych i emocjonalnych stronach życia, chłopcy zazwyczaj inaczej reagują na zmiany hormonalne i zmiany w duszy. Na pozór pozostając w tyle za swoimi koleżankami pod względem zachowań społecznych i dojrzałości emocjonalnej, mogą sprawiać wrażenie niekomunikatywnych, emocjonalnie nie- rozgarniętych i skłonnych do obcesowych zachowań lub posępnych nastrojów. Niezależnie od tych zewnętrznych sposobów przejawiania się zmian, obie płcie stoją teraz przed nowymi i nieznanymi możliwościami z wyostrzonym umysłem, wrażliwym sercem i mocnymi kończynami, które walczą o przystosowanie się do grawitacji. Pod koniec 8 klasy uczniowie poszukują już nowych autorytetów i odpowiadających im wzorów zachowań.

Cele

Dzieci trzeba tak poprowadzić, żeby zebrały to wszystko, czego się do tej pory na- uczyły, i utworzyły sobie sensowny obraz świata, w którym centralne znaczenie ma człowiek dążący do stania się etyczną indywidualnością.

Pewnego rodzaju kulminacją zdobywania samodzielności w pracy powinny być projekty realizowane w 8 klasie. Polegają one na tym, że każdy uczeń wybiera sobie temat, a następnie pracuje nad nim przez cały rok, aż w końcu prezentuje go publicznie. W 8 klasie uczniowie powinni zostać przygotowani do innego sposobu nauczania, z którym zetkną się w szkole średniej.


Podstawa programowa

Realizujemy podstawę programową obowiązującą wszystkie placówki edukacyjne poziomu gimnazjalnego.

Rozszerzony poziom języka angielskiego - codziennie 1 godzina języka. Native speaker 1 raz w tygodniu

Przedmioty Artystyczne i Rzemiosło

codziennie godzina sztuki lub rzemiosła : Rysunek, malarstwo, stolarnia, rzeźba w glinie -pracownia ceramiki,

Sport: codziennie 1- 1,5 godziny sportu: gimnastyka Bothmera i gimn klasyczna, siatkówka, koszykówka, ćwiczenia na batucie. Ćwiczenia korygujące wady postawy i kręgosłupa.

Edukacja ekologiczna:

prace w ogrodzie i pasiece.

 

Program zajęć poza programem podstawowym:

koła naukowe tworzone w zależności od zainteresowań uczniów.

Pracownia Stolarsko konserwatorska

Pracownia ceramiczna

Film i teatr. - zajęcia aktorskie, realizacja przedstawień teatralnych

Zespół muzyczny.

 .

Projekty:

Grupa ma do wyboru realizację jednego lub dwóch projektów w skali

roku, w zależności od konkretnego wyboru ze szkolnej bazy projektów.

więcej...