Kl. 8

Klasa 8 (wiek 13–14 lat) 

Profil rozwojowy

Klasa 8, w której uczniowie obchodzą 14 urodziny, to ostatni rok nauczania przez nauczyciela klasowego[ w  szkolnictwie niemieckim]. Historycznie rzecz biorąc, kiedyś wielu uczniów opuszczało szkołę w tym wieku i podejmowało naukę zawodu w handlu lub rzemiośle. Dlatego 8 klasa postrzegana była jako swoiste domkniecie lat nauki. Powstanie szkół średnich i przesuwanie się granicy wieku obowiazkowej nauki – coraz wyżej podnoszonej w całej Europie w ciagu ostatnich 50 lat – sprawiło, ze czternastolatki nie opuszczają już szkoły. Jednak 8 klasa nadal stanowi pewnego rodzaju zwieńczenie procesu tworzenia całościowego obrazu świata i miejsca ludzkości w świecie.

Majac 14 lat, uczniowie są już w trakcie dojrzewania; zmiany cielesne i psy- chiczne są już w toku, tak że mówiac ogólnie, młoda osoba wydaje się bardziej krzepka, a wrażliwość, którą miała w dwu poprzednich latach, nieco się zmniejsza. Nastepuje wyraźny wzrost wzwyż i rozwój seksualny, przynoszacy mutację głosu u chłopców i miesiaczkę u dziewczat. Dla czternastolatków świat idei zaczyna nabierać znaczenia, ich zdolność krytykowania wyraźnie się wyostrza, a część akceptowanej struktury – np. poszczególne zasady – jest przez nich podawana w wątpliwość i badana. Przeciwwagą dla tego krytycznego nastawienia jest pojawiająca się u dzieci strona rozumowa lub racjonalna.

Wyłanianie się niezależnego życia uczuciowego wchodzi w fazę „porodu i na- rodzin”, a zawirowania emocjonalne, które mogą towarzyszyć tym narodzinom, stanowią poważne wyzwanie dla rodziców i nauczycieli. Jak towarzyszyć tym narodzinom lub początkowi wyzwalania się zindywidualizowanego i niezależnego życia wewnętrznego (życia myślowego, uczuciowego oraz wolitywnego), nie dając się ani przygnieść, ani zalać falami emocji, a jednocześnie umieć rozpoznać, że kryzys ten jest częścią procesu rozwojowego?

Podczas gdy dziewczęta mogą poświęcać wiele czasu i energii na rozmowy i dzielenie się swoimi przeżyciami, w małych, zżytych ze sobą grupach, opowia- dając sobie o społecznych i emocjonalnych stronach życia, chłopcy zazwyczaj inaczej reagują na zmiany hormonalne i zmiany w duszy. Na pozór pozostając w tyle za swoimi koleżankami pod względem zachowań społecznych i dojrzałości emocjonalnej, mogą sprawiać wrażenie niekomunikatywnych, emocjonalnie nie- rozgarniętych i skłonnych do obcesowych zachowań lub posępnych nastrojów. Niezależnie od tych zewnętrznych sposobów przejawiania się zmian, obie płcie stoją teraz przed nowymi i nieznanymi możliwościami z wyostrzonym umysłem, wrażliwym sercem i mocnymi kończynami, które walczą o przystosowanie się do grawitacji. Pod koniec 8 klasy uczniowie poszukują już nowych autorytetów i odpowiadających im wzorów zachowań.

–––––––––––––––––––––––––więcej...

Cele

Dzieci trzeba tak poprowadzić, żeby zebrały to wszystko, czego się do tej pory na- uczyły, i utworzyły sobie sensowny obraz świata, w którym centralne znaczenie ma człowiek dążący do stania się etyczną indywidualnością.

Pewnego rodzaju kulminacją zdobywania samodzielności w pracy powinny być projekty realizowane w 8 klasie. Polegają one na tym, że każdy uczeń wybiera sobie temat, a następnie pracuje nad nim przez cały rok, aż w końcu prezentuje go publicznie. W 8 klasie uczniowie powinni zostać przygotowani do innego sposobu nauczania, z którym zetkną się w szkole średniej.


Podstawa programowa

Realizujemy podstawę programową obowiązującą wszystkie placówki edukacyjne poziomu gimnazjalnego.

Rozszerzony poziom języka angielskiego - codziennie 1 godzina języka. Native speaker 1 raz w tygodniu

Przedmioty Artystyczne i Rzemiosło

codziennie godzina sztuki lub rzemiosła : Rysunek, malarstwo, stolarnia, rzeźba w glinie -pracownia ceramiki,

Sport: codziennie 1- 1,5 godziny sportu: gimnastyka Bothmera i gimn klasyczna, siatkówka, koszykówka, ćwiczenia na batucie. Ćwiczenia korygujące wady postawy i kręgosłupa.

Edukacja ekologiczna:

prace w ogrodzie i pasiece.

 

Program zajęć poza programem podstawowym:

koła naukowe tworzone w zależności od zainteresowań uczniów.

Pracownia Stolarsko konserwatorska

Pracownia ceramiczna

Film i teatr. - zajęcia aktorskie, realizacja przedstawień teatralnych

Zespół muzyczny.

 .

Projekty:

Grupa ma do wyboru realizację jednego lub dwóch projektów w skali roku, w zależności od konkretnego wyboru ze szkolnej bazy projektów.