"Człowiek staje się człowiekiem poprzez ludzi." R.Steiner

FUNDATOR - Marek Sołek


DYREKTOR  DS. ADMINISTRACYJNYCH - Beata Iwanow


DYREKTOR - Michał Kowalczyk


SEKRETARIAT -  Joanna Makijenko

PEDAGOG SZKOLNY – Ewelina Sitarska


EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - NAUCZYCIEL PROWADZĄCY KL I – Małgorzata Machna


EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - NAUCZYCIEL PROWADZĄCY KL II – Aleksandra Wojtasik

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA NAUCZYCIEL PROWADZĄCY KL III – Barbara Mateja

PEDAGOG SZKOLNY, NAUCZYCIEL PROWADZĄCY kl IV - Ewelina Sitarska


NAUCZYCIEL GEOGRAFII / WYCHOWAWCA KL V - Beata Smoławska


NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO/ WYCHOWAWCA KL VII - Anna Figuła


NAUCZYCIEL MATEMATYKI/ WYCHOWAWCA KL VIII -  Katarzyna Malina- Gajewska


NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Ewa Krawczyk


NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO/HISTORII  - Agnieszka Ziembińska


TEATR, RHYTHM & MUSIC - Magdalena Smoławska


NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO - Jakub Fijał


CERAMIKA - Barbara Mateja

NAUCZYCIEL BIOLOGII - Sylwia Płonka

NAUCZYCIEL ETYKI - Maria Bartkowska


NAUCZYCIEL MATEMATYKI - Ludmiła Jelec

NAUCZYCIEL MUZYKI /OLIGOFRENOPEDAGOG - Marcjanna Jaglarz

NAUCZYCIEL MALARSTWA/HISTORII SZTUKI - Grażyna Skalniak


NAUCZYCIEL INFORMATYKI - Piotr Młynarczyk


NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO - Mariusz Budzicki 


NAUCZYCIEL HISTORII / WOS - Michał Kowalczyk


NAUCZYCIEL CHEMII - Agnieszka WoszczynaGIMNASTYKA BOTHMERA - Goran Petersson -gościnnie