Nauce towarzyszą projekty duże i małe.to tylko kilka z kilkudziesięciu.

Pierwszy projekt to wykonanie na krosnach pokrowca na flet.

Kolejny projekt to przygotowanie ilustracji do legendy o rycerzu św Michała i wydanie w formie książki, treści legendy wraz z ilustracjami dzieci.kl 2 .

Projekty muzyczne i teatralne, na każdym poziomie od maluchów aż do klasy maturalnej.

Wyprawy krajoznawcze i wycieczki kulturoznawcze. Ale też wspólne sadzenie roślin,pieczenie chleba, oraz tak ważna w kl 3 budowa domu.

Nade wszystko jednak nie ile, ale jak. Bo "jak" to jakość.