REKRUTACJA

Umowę zawieraną z rodzicami wysyłamy drogą elektroniczną do rodziców, po rozmowie rekrutacyjnej.