Już od pierwszej klasy, dzieci mają możliwość podziwiania ogródka i lasu, który nas otacza, uczestniczą w dopasowanych do ich możliwości projektach. W klasach 3-5 uczestniczą już w pełni w różnych ogródkowych działaniach. Od 6 klasy są to już regularne cykle zajęć co tygodniowych lub epokowych.

Okresowe zajęcia edukacyjne prowadzi pszczelarz i leśnik. 

Razem z nimi poznajemy pasiekę, otaczające nas rośliny i drzewa. W naszej zagrodzie zagości osiołek.

Poprzez projekty pracy w ogrodzie, i na farmie szkolnej uczeń doświadcza świata natury i jej złożoności. To pozwala mu również budować realną wiedzę i odpowiedzialność.

Sadzimy zarówno rośliny ozdobne jak i warzywa ogrodowe

Praca z otaczającym nas ekosystemem i jego mieszkańcami, dostarcza nie zwykłych bodźców dla naszych zmysłów, i odczuć wywołanych tym spotkaniem.

 W dzisiejszych czasach tylko niewiele dzieci ma w ogóle możliwość doznać tych przeżyć.

więcej...

Edukacja ekologiczna

Ze wszystkich stron słyszymy o potrzebie wdrożenia ekologii. Tematy zanieczyszczeń, skażonego środowiska, niezdrowego odżywiania stały się częścią dnia powszedniego i dotyczą każdego z nas. nie uciekamy od tego tematu, od początku staramy się pokazać piękno Ziemi, i umiejętne współżycie w trosce o wspólną egzystencję. Powyższy film pokazuje, jak różnorodne mogą być zajęcia i projekty realizowane w ramach zajęć ogrodowych i jak dla uczniów fascynująca okazuje się ta "ekologiczna edukacja".