pracownie naukowe-rzemieślnicze

IDEĄ pracowni jest wprowadzenie ucznia w świat realnych procesów. 

Odrywamy się od książki i słów i zastępujemy je doświadczeniem.  Nauka przedmiotów ścisłych przestaje być abstrakcją, poznajemy ją przez doświadczenie.

PRACOWNIA CHEMICZNA

Ideą pracowni artystycznych i rzemiosła jest przeniesienie młodego człowieka w przestrzeń przygotowaną do działań na takim poziomie jaki potrzebuje artysta czy rzemieślnik, z profesjonalnym sprzętem i materiałami. Pracownie plastyczne nie odbiegają od pracowni w szkołach plastycznych. Rzemieślnicze wyposażone są w specjalistyczny sprzęt.  Zajęcia zostają wprowadzane odpowiednio do etapu rozwoju , zgodnie z opracowaniami programowymi dla szkoły waldorfskiej.

PRACOWNIA RZEMIOSŁ MIĘKKICH

PRACOWNIA MALARSTWA I RYSUNKU

PRACOWNIA MODELOWANIA I RZEŹBY W GLINIE. CERAMIKA

PRACOWNIA STOLARSKA