Aspekty wychowania przez sport i sztuki ruchu w klasach 1-12.

Sam ruch jest elementarną podstawą życia. Organiczny ruch, rozwinięty w różnych kierunkach daje podstawę pewnego, zdrowego i tętniącego pełnią życia.

Ruch jako element występuje we wszystkich przejawach życia również w myśleniu. Dlatego w steinerowskiej sztuce wychowania, wszystkie elementy pedagogiki i metodyki są ze sobą powiązane, a ich naczelną zasadą jest "ruch" .

Ruch jest właściwym medium rozwoju jako takiego. Już od pierwszych dni swego życia człowiek poznaje świat poprzez doświadczenia sensoryczne i związane z poruszaniem się. Dziecko doświadcza przestrzeni i czasu dzięki swoim możliwościom motorycznym, nawet mówienie jest możliwe dzięki sprawnie działającym mięśniom aparatu mowy.

Jasno i wyraźnie podkreślamy że rozwój umiejętności ruchowych jest zasadą która kształtuje wszystkie przedmioty i aktywności ucznia w naszej szkole tak jak "zasada artystyczna".

Ćwiczenia ruchowe, bo tak będziemy określali ćwiczenia sportowe, taneczne , eurytmiczne- są i będą obecne przez całe 12 lat okresu uczęszczania do naszej szkoły.Są traktowane na równi z innymi przedmiotami.
 

 W centrum stoi człowiek. To odnosi się do każdego przedmiotu również sportu. To oznacza że umiejętności ruchowe powinny być rozwijane zgodnie z fizyczno- fizjologicznym okresem dojrzewania i za pomocą odpowiednich metod i ćwiczeń.

Od początku istnienia szkoły waldorfskiej, w trosce o prawidłowy rozwój dziecka, była rozwijana nowa sztuka ruchu.Gimnastyka dynamiczna, przestrzenna - zwana od nazwiska jej twórcy gimnastyką Bothmera. W naszej szkole gimnastyka ta zajmuje należne sobie miejsce obok innych dyscyplin ruchu jak gimnastyki przyrządowej, lekkiej atletyki, tańca, capoeiry i innych gier i zabaw ruchowych.

Oczywiście doceniamy również istotną rolę rozwijania kompetencji społecznych, które kształtują się w piękny sposób w odpowiednio nauczanych i prowadzonych technikach gier zespołowych. Ten temat objęty jest szczególną troską, ponieważ tak jak dzisiaj gry zespołowe funkcjonują w świecie zawodowego sportu, przedstawiają najczęściej swoje przeciwieństwo i są dalekie od ideałów do których powinny prowadzić.

Zdrowy rozwój umiejętności ruchowych prowadzący do zdrowego rozwoju cielesności, daje młodemu człowiekowi oparcie, które czyni go bardziej odpornym na obciążenia z którymi spotyka się dzisiaj w świecie.

 Uczucie radości i poczucie wzrastającej siły, powinny być stałym elementem obecnym we wszystkich zajęciach ruchowych. 

Dziedzina sportu i ćwiczeń/ sztuk ruchu powinna być dostosowana do dzisiejszych potrzeb młodych ludzi i jak również możliwości które są dostępne na rynku.

 Pojawiające się niezwykle piękne możliwości rozwoju zdolności kognitywnych powinny być równoważone umożliwieniem pięknego rozwoju zdolności ruchowych.

więcej...

Gimnastyka Bothmera kl 3-12

Sztuki ruchu to inna dziedzina niż sport, chociaż w latach 70 XX wieku [ oczywiście mówimy o masowym zjawisku, ponieważ jednostkowo znany były wcześniej]pojawiła się fala dalekowschodnich dyscyplin ruchu , określanymi mianem sztuk, min sztuki walki ale również sztuki ruchu w aspekcie rozwoju i terapii jak tai chi czy yoga.

W tym czasie w europie sztuką ruchu były już tylko różne formy tańca i część gimnastyki zwana artystyczną. Sport zatracił już swoje pierwotne ideały greckie, które czyniły z niego również sztukę.

W dzisiejszych czasach mamy szeroki wybór dyscyplin/ sztuk ruchu które możemy w bezpieczny sposób stosować w pedagogice szkolnej. Natomiast najmniej efektywny okazuje się tzw standardowy WF, który najczęściej sprowadza się do bardzo prostej aktywności "kopania piłki".

Sztuki ruchu, które w naturalny i nieodłączny od swojej metodyki sposób, łączą efektywność z pięknem, rozwijają w człowieku zdolności których niestety w sporcie rozwinąć się nie udaje.[ ponieważ sport zatracił już w swej metodyce, element dobra i piękna greckie . kalokagatia- pozostał tylko wynik. ]

Układając plan rozwoju w tym obszarze, korzystamy z różnorodnych sztuk, które rozwijają wszechstronnie i harmonijnie naszych podopiecznych.

h2.cjk { font-family: "Noto Sans CJK SC"; }h2.ctl { font-family: "Lohit Devanagari"; }p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; }a:link { }

RYTMIKA/ BODY PERCUSSION

SZTUKA CYRKOWA


więcej...