sztuka i rzemiosło


Sztuka i rzemiosło w szkole waldorfskiej to nie tylko przedmioty artystyczne. Założeniem i dążeniem do spełnienia tego ideału jest takie ukształtowanie każdego działania, każdej lekcji, każdego przedmiotu, jak dzieła sztuki: żywego, interesującego, wciągającego w działanie.

W naszej szkole równowaga odgrywa kluczową rolę. Ma ona również swój wyraz w kompozycji planu zajęć, który skomponowany jest z przedmiotów ścisłych, dzięki którym rozwijane są zdolności intelektualne i kognitywne. Jednak tak przedmioty artystyczne oraz rzemieślnicze, jak i sportowe i praktyczne są postawione na równi ze ścisłymi. Przez to praktycznie staramy się rozwijać całego człowieka.

W ostatnich latach badania nad pracą mózgu dowiodły zadziwiających zależności pomiędzy sprawnością motoryczną i funkcjonowaniem oraz rozwojem mózgu. Okazuje się, że inteligencja i praca mózgu zależy w ogromnej mierze od inteligencji ciała.
Działania artystyczne, sportowe i praktyczne nie są w naszej szkole traktowane jako dodatkowe. Wręcz przeciwnie: są najistotniejszą częścią naszej metody wychowania i nauczania prowadzącej do pojmowania i rozumienia świata.

Poprzez działanie, które obejmuje całego człowieka a nie tylko abstrakcyjne myślenie, uczeń bezpośrednio doświadcza rzeczywistości i nawiązuje z nią żywy kontakt.

.


1. Klasa:
Praca z wełną owczą, przędzenie, proste szycie, robótki na drutach, malowanie akwarelami. Praca z woskiem. Praca z gliną.

2. Klasa:
Szydełkowanie. Szycie. Malowanie. Filcowanie. Wosk. Glina.

3. Klasa:
Robótki na drutach. Szydełkowanie prostych użytkowych przedmiotów. Malowanie. Glina

4. Klasa:
Szycie i haftowanie. Rzeźbienie w drewnie/korze. Malowanie

5. Klasa:
Rzeźbienie. Malowanie. Praca w ogrodzie.

6. Klasa:
Praca siekierką. Szycie ręczne. Rysunek czarno-biały. Praca w ogrodzie.

7. Klasa:
Szycie na maszynie. Stolarstwo. Ogród. Rysunek perspektywiczny. Rzeźba w glinie.

8. Klasa:
Stolarstwo. Praca w ogrodzie. Szycie. Rzeźba w glinie.

9. Klasa:
Praca z metalem.   Rzeźba w glinie.  Rysunek. Malowanie 

10. Klasa:
Malowanie. Rysunek.. Modelowanie/Rzeźba w glinie i w drewnie. Programowanie stron www.

11./12. Klasa:
Malowanie pejzaży i portretów. Modelowanie. Kowalstwo. Projekty multimedialne.

Sztuki Plastyczne uprawiane w naszej szkole:

MALARSTWO

Malowanie praktykujemy przez cały czas trwania szkoły na każdym etapie edukacji. Z jednej strony w celu rozbudzenia wrażliwości i rozwoju zmysłu estetycznego postrzegania. Z drugiej - zdolności obserwacji, dostrzegania i budowania przestrzennej kompozycji.

RYSUNEK FORM

Rysowanie form to sztuka rozwinięta w szkołach waldorfskich, która działa rozwijająco na zmysły i wyobraźnię. Poprzez pracę z różnymi elementami w odniesieniu do temperamentów, działa harmonizująco na osobowość ucznia.

MODELOWANIE W GLINIE

Glina jest podatnym na kształtowanie materiałem, przez co pozwala na zastosowanie w zabawie od najmłodszych lat. Modelowanie jest jednym z najpraktyczniejszych sposobów rozwoju wrażliwości sensorycznej u dzieci.

Różnorodność naturalnych materiałów stosowanych w szkole rozwija zmysły i dostarcza głębokich wrażeń, pozwalając na zdrowy rozwój.

Dlaczego sztuka jest taka ważna?

Przede wszystkim warto dostrzec, że artystyczne traktowanie treści nauczania jest uzasadnione merytorycznie. Procesy natury nie przebiegają według abstrakcyjnej, naukowej systematyki, a zjawiska społeczne nie przebiegają według socjologicznych schematów. Artystyczno-obrazowe przedstawienie tych treści nie tylko łatwiej trafia do dziecka, ale także otwiera mu dostęp do rzeczywistości i w tym zakresie daje mu odniesienie do praktyki.

Ale nawet ten aspekt, choć tak ważny, nie jest rozstrzygający. Również nawet nie fakt, że to co, pojmujemy na żywo, poglądowo, plastycznie, później łatwiej odtwarza się w pamięci.
R. Steiner mówi o wychowaniu do wolności, do wolnego świadomego postępowania. Na przeszkodzie staje często blokowanie myślenia przez dogmaty, schematy myślowe, sztywne wyobrażenia. Właśnie przeciw usztywnieniu wyobrażeń, przeciw dogmatyzmowi zwraca się to obrazowe, plastyczne nauczanie.
Uplastycznienie, ożywienie myślenia i wyobraźni, pomaga uczniowi uruchomić własne procesy myślowe. Wychowanie do samodzielności, wyzwolenie indywidualności ma za zadanie pomóc młodemu człowiekowi w znalezieniu własnej drogi. Dlatego rozwijamy w szkole wyobraźnię, inicjatywę i własne poszukiwania.
„Życie zamknie się przed nami, jeśli szkoła nie wyposaży nas w siłę, by je sobie otwierać" - powiedział R. Steiner na otwarciu szkoły waldorfskiej w 1919 r.

Dlatego codziennie w naszej szkole oferujemy jedną godzinę zajęć ruchowych, jedną godzinę sztuki i rzemiosła.

więcej...