Sztuka i rzemiosło w szkole waldorfskiej to nie tylko przedmioty artystyczne. Założeniem i dążeniem do spełnienia tego ideału jest takie ukształtowanie każdego działania, każdej lekcji, każdego przedmiotu, jak dzieła sztuki: żywego, interesującego, wciągającego w działanie.

W naszej szkole równowaga odgrywa kluczową rolę. Ma ona również swój wyraz w kompozycji planu zajęć, który skomponowany jest z przedmiotów ścisłych, dzięki którym rozwijane są zdolności intelektualne i kognitywne. Jednak tak przedmioty artystyczne oraz rzemieślnicze, jak i sportowe i praktyczne są postawione na równi ze ścisłymi. Przez to praktycznie staramy się rozwijać całego człowieka.

W ostatnich latach badania nad pracą mózgu dowiodły zadziwiających zależności pomiędzy sprawnością motoryczną i funkcjonowaniem oraz rozwojem mózgu. Okazuje się, że inteligencja i praca mózgu zależy w ogromnej mierze od inteligencji ciała.
Działania artystyczne, sportowe i praktyczne nie są w naszej szkole traktowane jako dodatkowe. Wręcz przeciwnie: są najistotniejszą częścią naszej metody wychowania i nauczania prowadzącej do pojmowania i rozumienia świata.

Poprzez działanie, które obejmuje całego człowieka a nie tylko abstrakcyjne myślenie, uczeń bezpośrednio doświadcza rzeczywistości i nawiązuje z nią żywy kontakt.


.


1. Klasa:
Praca z wełną owczą, przędzenie, proste szycie, robótki na drutach, malowanie akwarelami. Praca z woskiem. Praca z gliną.

2. Klasa:
Szydełkowanie. Szycie. Malowanie. Filcowanie. Wosk. Glina.

3. Klasa:
Robótki na drutach. Szydełkowanie prostych użytkowych przedmiotów. Malowanie. Glina

4. Klasa:
Szycie i haftowanie. Rzeźbienie w drewnie/korze. Malowanie

5. Klasa:
Rzeźbienie. Malowanie. Praca w ogrodzie.

6. Klasa:
Praca siekierką. Szycie ręczne. Rysunek czarno-biały. Praca w ogrodzie.

7. Klasa:
Szycie na maszynie. Stolarstwo. Ogród. Rysunek perspektywiczny. Rzeźba w glinie.

8. Klasa:
Stolarstwo. Praca w ogrodzie. Szycie. Rzeźba w glinie.

9. Klasa:
Praca z metalem.   Rzeźba w glinie.  Rysunek. Malowanie 

10. Klasa:
Malowanie. Rysunek.. Modelowanie/Rzeźba w glinie i w drewnie. Programowanie stron www.

11./12. Klasa:
Malowanie pejzaży i portretów. Modelowanie. Kowalstwo. Projekty multimedialne.

więcej...

SZTUKI PLASTYCZNE 

MALARSTWO

Malowanie praktykujemy przez cały czas trwania szkoły na każdym etapie edukacji. Z jednej strony w celu rozbudzenia wrażliwości i rozwoju zmysłu estetycznego postrzegania. Z drugiej - zdolności obserwacji, dostrzegania i budowania przestrzennej kompozycji.RYSUNEK FORM

Rysowanie form to sztuka rozwinięta w szkołach waldorfskich, która działa rozwijająco na zmysły i wyobraźnię. Poprzez pracę z różnymi elementami w odniesieniu do temperamentów, działa harmonizująco na osobowość ucznia.


MODELOWANIE W GLINIE

Glina jest podatnym na kształtowanie materiałem, przez co pozwala na zastosowanie w zabawie od najmłodszych lat. Modelowanie jest jednym z najpraktyczniejszych sposobów rozwoju wrażliwości sensorycznej u dzieci.

Różnorodność naturalnych materiałów stosowanych w szkole rozwija zmysły i dostarcza głębokich wrażeń, pozwalając na zdrowy rozwój.


MUZYKA

Muzyka od początku otula małego człowieka, stwarza atmosferę, przełamuje wyobcowanie. Wspólne śpiewanie jest harmonizującym doświadczeniem tej małej społeczności jaką jest klasa. Ono uczy jak słuchać siebie i jak słuchać innych. Kształcenie głosu , muzykalności , rytmu oraz słuchu, następuje poprzez stopniowe, regularne [ po kilka godzin tygodniowo] praktykowanie tej wspaniałej sztuki, w której człowiek sam staje się muzykiem i instrumentem.

Na kolejnych etapach wprowadzamy śpiewanie na głosy i body perkussion. Gra na flecie jest praktykowana od pierwszej klasy.


więcej...

TEATR

Teatr odgrywa w naszej szkolenie zwykle ważną rolę już od samego początku. Jak to ? zapytacie, pierwszoklasiści tworzą teatr? Tak. Mamy doświadczenie w pracy z różnymi formami teatru, od teatru baśni, poprzez teatr kukiełkowy, teatr cieni, teatr klasyczny, muzyczny współczesny.....Pracują z nami osoby które są w tej materii niezwykle doświadczone, zarówno w pedagogice jak i w pracy artystycznej. W takim procesie po kilku latach dzieci zupełnie naturalne czują się na scenie, nie mają też większych problemów z autoprezentacją.

Każdorazowo praca nad przedstawieniem powoduje budowanie koleżeńskich więzi na coraz dojrzalszym poziomie. Tutaj wszystko zależy od wszystkich. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Kreatywne wykorzystanie wszystkich umiejętności artystycznych zdobytych w innych przedmiotach znajduje tutaj swoje zwieńczenie, w przygotowaniu roli, kostiumu, scenograafii czy muzyki.

W ciągu roku każdy uczeń co najmniej dwa razy znajduje się na scenie, co w perspektywie 12 lat owocuje dużym doświadczeniem.
 Czym teatr może stać się dla jednostki?
 Uczeń musi się

intensywnie skupić na swojej roli, z czasem jego zadaniem staje się wczucie się w charakter obcej postaci aż do właściwego dla niej gestu i mimiki . To uczy obserwacji siebie i otoczenia. W tym procesie może odkryć nowe talenty, których wcześniej nie dostrzegał. Świadoma praca nad słowem mówionym jest tutaj niezwykle istotnym elementem kształcenia, które w żadnej innej dziedzinie nie zachodzi z taką intensywnością i takim zindywidualizowaniem. Granie w zespole kształci społeczne zdolności. No i oczywiście w trakcie procesu artystycznego przechodzi się zarówno samodzielnie jak i z całą grupą przez przeszkody problemy i załamania, które mszą zostać przezwyciężone. To umacnia samoświadomość i wiarę we własne siły. A na koniec zostaje jeszcze wynagrodzone oklaskami publiczności, która widzi już tylko wspaniały efekt końcowy.

Projekty teatralne kreuje zespół pod kierownictwem aktorki Magdaleny Smoławskiej. Poniżej zdjęcia wybranych projektów jej autorstwa, realizowanych w szkołach waldorfskich:

Wszystkie święta szkolne są okazją do prezentacji małych form teatralnych.

Klasy 1-5 małe formy teatralne

Teatr baśni.Teatr Kukiełkowy. Teatr Cieni.

kl1-6 pierwsze przedstawienie  teatralne.

kl 8-9 teatr klasyczny

kl 10 teatr muzyczny

kl 12 teatr współczesnywięcej...
prev next