"Fundamentalne znaczenie sztuki w szkole waldorfskiej, jest ogólnie znanym faktem. Do osób, które w jakimś stopniu interesowały się tą pedagogiką, najczęściej docierała wiadomość o doniosłej roli, jaką przypisuje się w niej sztuce. Często, bez zagłębiania się w szczegóły, o co tak właściwie tutaj chodzi....""SZTUKA WYCHOWANIA 

     Szkoła bez lęku"

Książka Christopha Lindenberga to pierwsza książka w naszym wydawnictwie.

Można ją zamówić na stronie wydawnictwa arche. www.wydawnictwoarche.pl lub pisząc bezpośrednio na adres szkoły wolna@szkolawaldorfska.pl

 
 

„ Wychowawcze znaczenie sztuki”  Karol Homolacs