Pracownie

PRACOWNIE -WARSZTATY

WARSZTAT STOLARSKI

PRACOWNIA CERAMICZNA I MODELOWANIA W GLINIE

PRACOWNIA RZEŹBY DREWNO, 


  

PRACOWNIA RZEMIOSŁA MIĘKKIEGO

2 Pracownie muzyczne

Pracownia chemiczna

Pracownia teatralna